– Julkaistu 23.10.2017

Uuden lastensairaalan akvaarion alustavan suunnitelman valmistuttua sain nähtäväkseni ensimmäiset arkkitehtikuvat vuoden 2015 lopulla. Akvaario huoltotiloineen oli sijoitettu näyttävälle paikalle, pitkän lasiseinäisen odotusaulan perälle. Työkuvassa allas oli muodoltaan perinteinen suorakaide ja sen takana kulki huoltokäytävä. Tämän kuvan pohjalta aloimme työstämään akvaariotilaa Sarcin Tuulikki Raivion (Arkkitehti, SAFA) kanssa.  

Enemmän pohjaa!

Ensimmäisenä toimenpiteenä muutimme akvaarion muotoa maksimoidaksemme sen pohjapinta-alan: levitimme altaan toisen päädyn rohkeasti huoltotilan puolelle ja jäljelle jäänyttä käytävää kavennettiin. Saimme akvaarioon huomattavasti lisää tilavuutta, kiinnostavamman muodon ja mikä parasta, ikkunan myös toiselle puolelle rakentuvaan Muumi-teemaiseen sisarusparkkiin. Pohjapinta-ala on oleellinen akvaarion tuleville asukkaille, erityisesti koralleille, koska ne tarvitsevat valoa ja vapaata kasvutilaa vaakasuunnassa.

Akvaarion pohjakuva muutosten jälkeen

Perinteinen suorakaide venytettiin toisesta päästä huoltokäytävän päälle ja näin saatiin näkymä akvaarioon myös Muumi-teemaisen sisarusparkin puolelta.

Pohja kahteen tasoon

Huoltotilan kutistumisen aiheuttamat haasteet ratkaistiin pengertämällä eli korottamalla osa akvaarion pohjasta. Näin sen alle mahtuu paremmin teknisiä laitteita. Tällaista allasta suunniteltaessa huomioidaan erikokoisten katsojien tarpeet, joten jalusta ei voi olla liian korkea. Korotettu pohja on pääosin akvaarion umpinaisten takaseinien puolelle, joten akvaariolasien koosta ei tarvitse tinkiä.

Samankaltainen, toimivaksi osoittautunut ratkaisu löytyy muun muassa Korkeasaaren Amazonia-talon Etelä-Amerikan jokiluontoa esittelevistä akvaarioista, joissa korotetun pohjan alle on sijoitettu tilaa vaativat suodattimet.

Akvaarion leikkauskuva havainnollistaa pohjan korotusratkaisun.

Leikkauskuva akvaarion pohjan pengerryksestä sisarusparkin suunnalta katsottuna.

Esimerkki pengerretystä akvaarion pohjasta

Korkeasaaren eläintarhan noin 2500-litrainen Rio Negron jokibiotooppia esittelevä allas. Tilan säästämiseksi altaan vasemman sivustan pohjaa on korotettu huomattavasti ja sen alle on sijoitettu mm. painehiekkasuodatin pumppuineen. Pengerrys katoaa käytännössä täysin teemoituksen alle.

Jalustan suunnittelu

Keväällä 2016 Lastensairaalan akvaariolla oli vihdoinkin arkkitehtikuvissa vahvistettu muoto, jonka tilavuudeksi arvoitiin 5000 litraa. Vettä täynnä olevan ja sisustetun altaan massa olisi noin 6000 kg, joten jalusta piti suunnitella kestämään sen, samalla kun teknisille laitteille ja erilaisille vesisäiliöille piti jättää riittävästi tilaa. Materiaaliksi valitsin toimivaksi havaitut kevytsoraharkot ja teräksen. Harkkorakenne takasi riittävän kantavuuden ja teräs tuki lisäksi pohjaa. Laadin jalustasta Sketchup-kuvan Tuulikille, joka siirsi suunnitelman arkkitehtikuviin ja edelleen rakennusfirman toteutettavaksi.

Suunnittelukokouksia pidettiin

Tässä suunnittellaan akvaarion jalustaa Tuulikin kanssa, ja mukaan saatiin myös toteutuksesta vastaavan Rambollin rakennetekniikalta projektinjohtaja Hannu-Pekka Laurila ja tekninen avustaja Kristian Mäkinen (kuvassa vasemmalla).

Ensimmäinen havainnekuva jalustasta.

Rakennusvaiheessa teräsrakenteita vielä hieman muutettiin.

LVIS-suunnitelmat ajoitettiin oikein

Kun jalustan vahvistetut suunnitelmat oli siirretty eteenpäin, oli sähkö- ja LVI-suunnitelma seuraava askel. Tässä projektissa sairaalan ammattimainen suunnittelutiimi piti huolen, että kaikki yksityiskohdat huomioitiin ajoissa.

Sähköjen osalta toivoin, että pistorasiat eivät olisi vain yhden sulakkeen takana. Akvaarion hyvinvoinnin kannalta tärkein tekniikka, kuten kiertovesi- ja nostopumput, koostuu kahdesta rinnakkaisesta laitteesta. Jos esimerkiksi toinen nostopumppu pysähtyy, toinen pitää asiat mallillaan kunnes huolto saapuu paikalle. Suunnittelussa huomioitiin myös riittävä määrä pistorasioita ja niiden oikea sijoittelu, jotta turhilta jatkojohdoilta vältytään. Kaloilla tulee olla selkeä vuorokausirytmi, joten akvaariovalaisimet tarvitsevat luotettavan, tehokkaiden valaisinten syttymisen kestävän kello-ohjauksen.

LVI-puolen asioista tärkeimpiä on riittävä viemäröinti, joka vetää vedenvaihtojen yhteydessä suuremmankin vesimäärän. Pitkässä juoksussa lorahduksia syntyy, joten huoltotilan kevyt vesieristys kaatoineen ja oven korkea kynnys oli helppo lisätä suunnitelmiin tässä vaiheessa. Vesipisteen osalta toive oli syvä metallinen pesuallas ja sekoittaja, johon voidaan helposti liittää raakaveden puhdistukseen käytettävä käänteisosmoosilaite.

Jalusta valmistuu

Monien suunnitteluvaiheiden jälkeen palkitseva hetki koitti vuoden 2016 lopulla. Sairaalarakennuksen aulan työt olivat edenneet sopivasti ja akvaarion jalusta saatiin vihdoin rakennettua paikoilleen. Sarcin, Rambollin ja SRV:n totetuttaman työn laatu oli korkea, ja kaikki yksityiskohdat oli toteutettu sovitun mukaisesti ja sentintarkasti.

Akvaarionjalustan ja huoltotilan työmaakatselmus.

Jalustan ja huoltotilan rakenneratkaisu. Construction of the base and service space.

Jalustan ja huoltotilan rakenneratkaisu.

Seuraavassa blogissa työstämme vihdoin varsinaisen akvaarion rungon rakennus- ja laminointivaiheita sekä keräilemme kasaan mm. sisustuksessa tarvittavat elävät kivet.