Thalassa
Markus Dernjatin Kirjoittanut: Markus Dernjatin

Suunnittelemme ja toteutamme kosteikot, altaat, uomat ja edellisten yhdistelmät, ympäröivän luonnon monimuotoisuutta tukien. Suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisessa seuraavia seikkoja:

  • käyttäjäturvallisuus
  • ekologinen toimivuus
  • hulevesien ohjaus ym. ympäröivän alueen kosteustekninen hallinta
  • altaan sijainti, muoto ja profiili
  • altaan mahdollinen kasvi- ja eläinlajisto
  • allastekniikka (vaihtoehtoisesti altaat ilman tekniikkaa)
  • altaan sisäiset somisteet ja pohjamateriaalit
  • altaan ympäryskiveykset ja istutukset
  • terassit, kaiteet ja kulkusillat
  • muu ympäröivän alueen suunnittelu

Luonto kiittää!

Kaupunki- ja taajama-alueilla kosteikot, lammet ja muut seisovan tai hitaasti liikkuvan veden alueet ovat harvassa – tämä heijastuu varsinkin kuivina kesinä monien lajien ahdinkona. Ilmastollisten haasteiden yleistyessä vesialtaiden merkitys luonnon hyvinvoinnille kasvaa entisestään. Vesiaiheen suunnittelussa on mahdollista yhdistää esteettisyys ja toiminnallisuus ympäröivän luonnon tarpeisiin. Toimiva kokonaisuus syntyy, kun mm. vuodenaikojen ja lähiluonnon vaikutus huomioidaan huolellisesti.

Sisätilojen altaat

Sisäaltaat toteutetaan pääsääntöisesti olemassa olevien rakenteiden päällä, lattiapinnan yläpuolelle. Turvallinen ja toimiva toteutustapa mietitään yleensä yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa. Altaisiin on mahdollista yhdistää myös ikkunoita, kulkusiltoja tai vaikkapa suihkulähde tai vesiputous. Allastekniikka sijoitetaan altaan läheisiin tiloihin tai tarpeen vaatiessa itse altaaseen. Ympäröiviä rakenteita voidaan teemoittaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.